Payrolling

Bij deze willen wij u wijzen op de mogelijkheid om Jobs Advance BV in te schakelen voor het voeren van payroll en/of uw salaris- en loonadministratie. U wilt meer personeel in dienst nemen maar wilt de risico’s en verantwoordelijkheden niet dragen.

Wat bieden wij:

Geen risico’s
Door uitbesteding van het juridisch werkgeverschap loopt u als ondernemer geen risico’s welke zwaar kunnen drukken op uw lasten. Hiermee worden bijvoorbeeld ontslagprocedures bedoeld, maar natuurlijk ook de loondoorbetalingverplichting van 2 jaar bij ziekte. Indien u gebruik maakt van onze Payroll Services vallen uw medewerkers onder de verzekeringen en Arbodienst van Jobs Advance en heeft u dus zelf geen dure ziekteverzuimverzekering meer nodig. De risico’s over personele verplichtingen worden dus uitgesloten.

Administratieve lastenverlichting
Uw medewerker komt op de loonlijst van Jobs Advance, waarmee naast genoemde punten ook de gehele personeels- en salarisadministratie u uit handen wordt genomen. Na aanmelding van uw medewerker, wordt een bijpassend contract opgesteld, er wordt aan de identiteitsplicht voldaan. Ook na aanmelding van uw medewerker zijn er een hoop administratieve handelingen, welke terecht komen bij Jobs Advance. Denkt u aan: salarissen, verjaringen, loonbelastingaangifte, aangifte van sociale premies, jaaropgaven, ziekteverzuimprocedures, WW verklaringen, uit dienstmeldingen etc. Ook de vele wijzigingen in wettelijke regelingen (door overheid of CAO) worden voor u bijgehouden.

Uw voordelen op een rij:
• Verleng de proeftijd naar 182 weken!
Jobs Advance - Payroll• Geen accountantskosten meer!
• Geen premies loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioenpremies
• Geen loondoorbetalingverplichting van 2 jaar bij ziekte!
• Geen ziekteverzuimverzekering en wet Poortwachter
• Geen Arbodienst
• Geen omkijken naar CAO- en wetswijzigingen!
• Geen contractbewaking!
• Geen uitbetaling vakantiegelden en vakantiedagen!
• Geen moeilijke personeelsvragen!
• Geen financiële risico’s!
• Gebruik de kennis en ervaring van de professional!
• Arbeidsrechtelijke adviezen inbegrepen!

Hoe werkt Payroll Service
U geeft alleen de gewerkte uren door.
Een nieuwe medewerker (of een medewerker die al bij u op de loonlijst staat) start in Fase A, waardoor u maximaal 78 weken lang de proef op de som kunt nemen en niet direct vastzit aan een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook na de eerste fase bent u in staat de medewerker een stuk flexibeler in te zetten dan bij gebruik van een CAO of het ketensysteem, namelijk:

Fase A:
Maximaal 78 gewerkte weken onder uitzendbeding.

Fase B:
Maximaal 2 jaar.

Jobs Advance - PayrollFase C:
Overeenkomst onbepaalde tijd.

Tarieven
Door het uitsluiten van werving- en selectietaken, heeft Jobs Advance een tariefstelling, welke veruit concurrerend is ten opzichte van reguliere uitzendbureaus en in veel gevallen ten opzichte van de directe- en indirecte loonkosten van u als werkgever zelf. Denkt u hierbij eens aan de accountantskosten die u maakt en de werkgeverslasten welke u dient af te dragen, maar ook de uitkering van vakantiegeld en vakantiedagen en de premies voor de ziekte-verzuimverzekeringen!

Voor meer informatie omtrent onze tarieven kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen.

Contact

Telefoon: 050 5530213
Mobiel: 06 53386947
Fax: 050 5566899
E-mail: info@jobsadvance.nl

Jobs Advance BV is gevestigd te Hoogkerk (Groningen)